La creació d’ocupació es concentra en els sectors més precaris (Stefania Gozzer. El País. 26-08-2015)

La creació d’ocupació que ha viscut Catalunya durant la primera meitat del 2015 s’ha concentrat en els sectors on hi ha més precarietat. Dels 102.354 nous llocs de feina, només un de cada 10 va sorgir de la indústria –una activitat associada a un major valor afegit i estabilitat laboral– mentre que els serveis i la construcció van liderar el creixement de l’ocupació amb 82.591 i 9.987 ocupacions cadascun, segons un informe publicat aquest dimecres per la UGT.

El sindicat s’ha mostrat alarmat perquè la precarietat s’està estenent fins i tot en el sector productiu. Les dades d’afiliació a la Seguretat Social mostren que la indústria va registrar entre el gener i el juny d’aquest any 160.386 cotitzadors menys que durant el mateix període del 2007 i, no obstant això, el sector va fer un 50% més de contractes que llavors. L’explicació és que les empreses de manufactura recorren cada vegada més a la contractació de curta durada, que s’ha disparat un 88% des de l’inici de la crisi. 

“Per desgràcia, sembla que tota l’ocupació perduda en la indústria no es recuperarà. I una Catalunya dedicada als serveis no pot aconseguir els nivells de benestar que tenia abans de la crisi”, ha lamentat el secretari de Política Sindical de la UGT, Camil Ros. El subsector que més va apostar per la temporalitat va ser el de l’elaboració d’aliments i begudes, que va signar fins al juny d’aquest any 1.258 contractes indefinits menys que el 2007 però va incrementar els de curta durada en 30.305 respecte a aquest període. “La poca ocupació que ha generat la indústria ha estat a força de substituir fixos per temporals”, ha afirmat Ros.

Els serveis, per contra, han recuperat 134.401 cotitzadors durant els últims dos anys i estan a menys d’un punt percentual del volum d’ocupació que van registrar durant el primer semestre del 2007. La construcció, que ha vist disminuir la seva força laboral un 56% des de la crisi, ha creat el 2015 ocupació per primera vegada, mentre que l’agricultura és l’únic sector que té més afiliats a la Seguretat Social que fa vuit anys, en concret, 6.277 més.

Més ocupació parcial i temporal

La temporalitat ha arrelat en el total de la contractació que es fa a la comunitat, ja que el seu pes ha pujat del 82,14% al 87,47% entre el 2007 i el 2015. Pel sindicat, això és encara més greu si es té en compte que el 91% dels contractes de durada determinada són de tres mesos o menys. “És una dada bèstia i la confirmació que tota l’ocupació que es genera es fa sobre la base de la precarietat”, ha sentenciat Ros.

La parcialitat també ha escalat del 25,10% al 38,73% durant aquests últims vuit anys. Les feines de menys de vuit hores diàries han guanyat terreny tant entre els contractes indefinits com en els de durada determinada. Els contractes temporals i parcials ja suposen el 39,62% davant del 25,85% del 2007. La UGT ha advertit que, fins i tot deixant de banda la precarietat, caldria generar 400.000 noves ocupacions per arribar als nivells de llavors.

Categories: Articles d'interès