Manifest

La Xarxa Laboral del Raval (XLR) aplega 17 entitats de l’àmbit ocupacional i treballa des del 2008 amb l’objectiu de sumar esforços i optimitzar recursos per generar oportunitats formatives i de feina digna a persones que volen accedir al món laboral. Les entitats de la Xarxa Laboral volem donar veu a aquelles persones que, en la recerca d’una feina digna, pateixen situacions d’explotació laboral. Atenem a persones d’arreu de la ciutat de Barcelona i de la zona metropolitana, que es troben en situació de risc d’exclusió i amb dificultats per aconseguir una feina digna.

En moltes ocasions ens trobem amb treballadors i treballadores que no s’atreveixen a denunciar les situacions d’abús per por a perdre la seva feina, tot i estar sotmeses a condicions laborals en les que el denominador comú és l’incompliment de la legalitat o l’ús abusiu de normatives que no garanteixen la dignitat de la persona treballadora. Aquestes situacions no són en absolut exclusives del barri del Raval, sinó que malauradament són generalitzades arreu de la ciutat i el país.

Cada vegada amb més assiduïtat, les entitats de la XLR ens trobem amb experiències viscudes pels nostres usuaris i participants que posen en evidència les condicions de precarietat i fins i tot d’abús en les que treballen. En aquest sentit, detectem casos de privació dels drets més elementals: treball sense contracte, jornades laborals sense cap tipus de descans, nombre d’hores treballades per sobre de l’estipulat en el contracte i/o no remunerades, impagaments o retards en el pagament de la prestació dels seus serveis, limitacions a la llibertat sindical, percepció de salaris molt per sota del salari mínim interprofessional i un llarg etcètera.La situació de crisi econòmica a casa nostra contribueix a crear un entorn propici per a la reproducció de situacions d’explotació laboral, generant una major vulnerabilitat i un augment de la pobresa. Els sectors on la Xarxa Laboral ha detectat més casos de precarietat i abús laboral són aquells relacionats amb el turisme, la construcció i serveis en general. En aquests àmbits es concentren la gran majoria de les persones que atenem des de les entitats de la XLR.

Malauradament, aquest patró de conducta és creixent i així ho demostra l’augment de consultes i/o denúncies recollides per les nostres entitats, sindicats i altres organitzacions. Aquest fet desborda i dificulta l’actuació de les entitats de la XLR, que treballem per la inclusió social i laboral de les persones en situació de vulnerabilitat i per defensar els seus drets. Al barri del Raval trobem també experiències que, des d’una perspectiva de responsabilitat social, demostren que és possible generar llocs de treball dignes. Nombroses experiències empresarials o des de l’economia social ens mostren que unes condicions de treball digne no són un impediment per a la viabilitat econòmica de les iniciatives empresarials o d’emprenedoria social. Ans al contrari, garantir un salari i unes condicions laborals dignes i respectar els drets laborals dels treballadors i treballadores són garantia de sostenibilitat i qualitat del servei o producte que estem oferint al mercat.

Des de la Xarxa Laboral del Raval mirem de fer front a les situacions de vulneració de drets, treballant en el dia a dia per donar suport als usuaris de les nostres entitats. Però no ho podem fer soles. Cridem a empreses, partits polítics, administracions públiques, entitats sociolaborals i treballadors i treballadores per a que treballem conjuntament per garantir una feina digna per a tothom. Per tot això volem demanar:
1. A les empreses, que prioritzin les persones davant dels beneficis i que assegurin unes condicions dignes als seus treballadors.

2. Als partits polítics i a les Administracions, que reforcin la defensa dels drets dels treballadors i treballadores, creant els mecanismes necessaris per perseguir els abusos i els incompliments de la llei i modificant les polítiques i legislació laborals. Les noves normatives laborals que s’han aprovat des de l’esclat de la crisi només estan creant pobresa i suposen un retrocés sense precedents dels drets laborals i socials. Per això no és suficient amb fer complir la llei, cal canviar-la.

3. A les entitats sociolaborals, que obrim un espai de reflexió per valorar quin paper estem jugant en aquesta situació i que treballem juntes per elaborar propostes concretes d’actuació per lluitar contra la precarietat i els abusos laborals.

4. A les persones que pateixen situacions d’explotació, que s’informin dels seus drets i perdin la por a denunciar les situacions d’abús que pateixen.

5. A la població en general, que fem ús del poder que tenim, en tant que ciutadans i consumidors de productes i serveis d’empreses socialment responsables.

Adheriu-vos!

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest formulari d’adhesió al manifest ‘Busco Feina Digna’ seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de la Fundació Tot Raval, amb seu a la Plaça Caramelles, 8 (08001 Barcelona). La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les comunicacions amb les persones i entitats adherides al manifest, així com la visibilització de la seva adhesió en el blog de la campanya. Les persones i entitats adherides podran exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació enviant un correu electrònic a: xarxalaboral@totraval.org.

 

Entitats Adherides: 

Anem per feina, El lloc de la dona-Dona Kolors, Estel Tàpia, Fundació Benallar, E.I. Verdallar, Fundació Escó, Probens, Servei Solidari, Associació per a joves Teb, Ravalnet, Usoc, Associació Veïns i Comerciants La Taula del Raval, Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana, Fundació Quatre Vents, Fundació IBN Battuta, IACTA sociojuridica SCCLP, Forn de teatre Pa’tothom, FEMAREC, FIDEM, Cerca SCCL, Fundació privada BAYT AL-THAQAFA, Fundació Migra Studium.