Empleo, Trabajo y Desigualdades en Salud: Una Visión Global (E-notícies UPF, 22-09-2010)

Joan Benach, director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut i la Xarxa de Condicions d’Ocupació (GREDS-EMCONET), a més de professor alCEXS-UPF, conjuntament amb un bon nombre d’autors nacionals i internacionals, ha publicat l’obraEmpleo, Trabajo y Desigualdades en Salud. Una visión global (Icaria editorial, 2010), una exhaustiva recerca sobre com les condicions d’ocupació i treball produeixen desigualtats en salut al món.

El 28 de setembre al migdia, l’auditori de l’edifici França de la Universitat Pompeu Fabra (Passeig de la Circumval·lació 8, Barcelona) ha acollit l’acte de presentació de l’obra. L’acte ha comptat amb les intervencions de Josep Joan Moreso, rector de la UPF; Jordi Mir, professor del Departament d’Humanitats i investigador de la Càtedra Unesco d’Estudis Interculturals de la UPF i Isabel Ribas Seix, delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona. En el decurs de l’acte, dos dels autors principals del treball, Joan Benach i Carles Muntaner han ofert dues conferències introductòries sobre el contingut del llibre.

L’ obra presenta un marc conceptual per entendre les causes i les conseqüències de les condicions d’ocupació sobre la salut i la qualitat de vida en contextos econòmics i polítics molt diferents, mostra una classificació de països segons el seu mercat de treball, descriu situacions molt diverses del mercat laboral i dels problemes de salut dels treballadors mitjançant un ampli nombre de ‘estudis de cas’ i, entre altres molts temes, analitza l’actual crisi econòmica identificant els canvis institucionals i les polítiques necessàries per reduir la desigualtat en salut.

Algunes de les conclusions que l’obra exposa, argumenta i desenvolupa tenen a veure amb els temes següents:

Desigualtats en salut, poder i ideologies polítiques

Contràriament a la visió avui dia dominant, els autors afirmen que la gènesi de les desigualtats en salut relacionades amb l’ocupació i el treball no es corresponen amb un procés tecnocràtic neutre i lliure de judicis de valor, sinó més aviat amb una pràctica profundament influïda per les ideologies polítiques, el poder i el conflicte d’interessos entre propietaris, directius, governs i treballadors. Els autors defensen que atès que les arrels dels problemes són socials i polítiques també ho han de ser les solucions.

A mesura que empitjora la posició social augmenta el risc de patir problemes de salut laboral

Molts riscos per a la salut en el treball estan relacionats amb la classe social, el gènere, l’ètnia, l’edat o l’estat migratori dels treballadors. Quant pitjor és la posició social, major és el risc de tenir un treball perjudicial per a la salut. A més, els riscos mediambientals, les conductes de risc i altres factors relacionats agreujen els efectes negatius dels factors de risc laborals.

La salut dels països, mesurada segons l’esperança de vida, és desigual segons quina sigui la seva situació al mercat de treball

La desigualtat social, en termes d’esperances de vida, afecta de forma dramàtica a la salut i benestar de nens i adults. Per exemple, de mitjana, la taxa global de mortalitat infantil (menors d’1 any) és de 50 per cada 1.000 nens. Ara bé, mentre que en els països rics la taxa de mortalitat és de 5 de cada 1.000, en els pobres és 30 vegades superior: 150 de cada 1.000 nens. Aquestes esperances de vida varien segons quina sigui és la situació econòmica i el mercat de treball de cada país.

Les polítiques socials que milloren l’ocupació milloren la salut i la qualitat de vida, especialment dels grups en pitjor situació

En temps de crisi, les desigualtats de salut derivades de l’ocupació estan estretament vinculades a altres desigualtats socials, entre d’altres la desigualtat de riquesa, de participació política i d’educació. Per contra, les polítiques que milloren la qualitat de l’ocupació, augmenten la protecció social i redueixen la desigualtat socioeconòmica.

Les desigualtats socials comporten una pitjor salut laboral

Les desigualtats indirectes derivades de les condicions d’ocupació i de treball estan estretament relacionades amb majors problemes de salut, com ara una major incidència de lesions per accident laboral, malalties cròniques, mal estat de salut general i més mortalitat. Cada dia moren al voltant de 1.000 treballadors a causa de les seves condicions de treball,  i 5.000 moren a causa de malalties relacionades amb el treball.

Els orígens d’ Empleo, Trabajo y Desigualdades en Salud. Una visión global rauen en un informe realitzat el 2007 per la Xarxa de Condicions de Treball EMCONET a petició de la Comissió sobre Determinants Socials de la Salut de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquest volum ha estat realitzat gràcies a l’esforç de desenes d’investigadors, professionals de salut pública i de salut laboral, amb la col·laboració d’un elevat nombre de periodistes, activistes, agents socials, i altres membres de la societat civil de tot el món.

Categories: Articles d'interès